Zastosowanie programu do ewidencji czasu pracy

Duże korporacje muszą posiadać program do ewidencji czasu pracy, bez tego trudno byłoby prowadzić szczegółową analizę i kontrolować wszystkich zatrudnionych. Codzienne wpisy na liście obecności są niewystarczające. Trudno jest sprawdzać 1000 pracowników, godziny wejść i wyjść bez odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Ewidencja czasu pracy podstawowym narzędziem kontroli

program do ewidencji czasu pracy w firmiePodstawą kontroli zatrudnionych pracowników jest sprzęt służący do odmierzania czasu przebywania w biurze. Identyfikator powinien służyć do identyfikacji pracownika oraz jego czasu pracy. Kolejnym skutecznym narzędziem jest program mierzący czas pracy przy komputerze. Ekran powinien być automatycznie wygaszany po 3 minutach braku ruchu, dodatkowo można zaprogramować że poruszenie myszką nie sprawi aby monitor nie wygasł. Konieczne jest wykonanie pracy w jednej z aplikacji używanej w firmie. Program do ewidencji czasu pracy w firmie wyposażony jest w funkcję alarmowania o bezczynności pracownika trwającej powyżej 5 minut. Dzięki temu niemożliwe będą pogawędki w kuchni czy szatni trwające dłużej niż to konieczne. Każde wyjście do toalety również powinno być ewidencjonowane, bez tego analiza wydajności będzie niemożliwa. Porównywanie poszczególnych pracowników jest konieczne do zachowania szacunku podwładnych. Jeżeli mają świadomość stałej kontroli to lepiej wykonują swoje obowiązki. Osoby śledzone zwiększają swoją efektywność.

Trzeba jednak uważać z kontrolą, zbyt dokładny nadzór pracodawcy powodować może niezadowolenie z pracy, co prowadzi do masowych zwolnień. Surowi pracodawcy często borykają się z problemem niedoboru pracowników, zdrowy rozsądek sprawi że osoby zatrudnione będą dobrze pracować i pozostaną lojalne. Szczęśliwy pracownik to pracownik doceniany.