Pomiar wielkości fizycznych

 

Niejednokrotnie w otaczającym człowieka świecie zachodzi konieczność kontrolowania procesów. Do tego celu służą różnego rodzaju układy sterowania i regulacji. Jednak nawet najlepszy układ sterujący nie będzie mógł działać bez dostarczających dane czujników. To właśnie na podstawie tych danych układ sterujący wysyła informacje do urządzeń wykonawczych w jaki sposób mają działać.

Kontrola i regulacja w procesach sterowania

aparatura kontrolno pomiarowaJednym z najprostszych przykładów jest tutaj sterowanie wentylatorem, które odbywa się przy pomocy zwiększenia napięcia zasilania. Sterowanie takim elementem może być zrealizowane za pomocą zastosowania czujnika, który na wyjściu dostarcza napięcie w zależności od zmierzonej wartości. W takim przypadku im większa temperatura tym wyższy poziom napięcia na wyjściu. Następnie wartość ta jest wzmacniana przy pomocy wzmacniacza czy zasilacza i wysterowuje wentylator. Jest to tylko jeden z przykładów sterowania przy pomocy odpowiedniego osprzętu. Duże możliwości, które zapewnia aparatura kontrolno pomiarowa nie kończą się jedynie na układach sterowania. Elementy przy pomocy, których można mierzyć wielkości fizyczne są obecnie powszechnie stosowane. Do typowych przykładów można zaliczyć tutaj wszelkie czujniki, które w zależności od zmierzonej wielkości na wyjściu zwracają sygnał napięciowy z zakresu 0-10V lub prądowy z zakresu 4-20mA. Najlepiej gdyby czujnik taki posiadał charakterystykę liniową, która dodatkowo wpływa na łatwość obróbki danych.

Jak już wspomniano wcześniej aparatura kontrolno pomiarowa umożliwia zarówno regulację procesu jak i pomiar wielkości fizycznych. Wszystkie te aspekty są szeroko stosowane zarówno w elektronice jak i w automatyce. Dzięki temu wszelkie czujniki czy elementy sterowania cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.