Skuteczne zarządzanie technologią informatyczną

Zarządzanie zasobami jest nie tylko ważne w wielkich zakładach produkcyjnych czy w magazynach. Istotne jest także w przedsiębiorstwach i korporacjach, które przetwarzają ogromne ilości danych. Dzięki wdrożeniu odpowiednich przepisów i zasad takie zarządzanie staje się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze.

Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmach

zarządzanie itW dużych przedsiębiorstwach i korporacjach zarządzać można nie tylko danymi, ale także pracownikami, wykorzystywanym sprzętem, zespołami projektowymi oraz wykonywanymi usługami. Aby robić to sprawnie i w zgodzie z potrzebami oraz priorytetami przedsiębiorstwa należy wykorzystać nowoczesne rozwiązania. Jednym z nich jest zarządzanie IT. Korzysta ona z wielu funkcji zarządzania, w tym budżetowania, zarządzania kadrami, organizowania i kontrolowania oraz z wszelkich kwestii związanych z technologią (zarządzanie zmianami, projektowanie oprogramowania, planowanie sieciowe czy wsparcie techniczne). Główny obszar zainteresowania tego typu zarządzania to tworzenie wartości, które możliwe jest przy użyciu technologii. Dlatego bardzo ważna jest umiejętność łączenia rozwiązań technologicznych ze strategiami biznesowymi. Zarządzanie IT można podzielić na kilka kategorii: dopasowanie biznes-IT, nadzór IT, zarządzanie finansami IT, zarządzanie usługami IT, sourcing IT czy zarządzanie konfiguracją IT. W takim zarządzaniu wyróżnia się także osobę menedżera IT. Jest to osoba zbliżona do menedżera projektu, jednak menedżer IT odpowiedzialny jest za bieżące funkcjonowanie IT, a menedżer projektu odpowiedzialny jest tylko za projekty. Korzystając z zarządzania IT nadaje się także odpowiednie tytuły niektórym osobom w przedsiębiorstwie. Dlatego CIO to osoba zarządzająca działem IT, a CTO to pozycja kierownicza, która skupia się na naukowych i technologicznych kwestiach związanych z organizacją.

Przedsiębiorstwo, które chce dobrze zarządzać nie tylko stroną informatyczną, ale i biznesową powinno zainteresować się tematyką zarządzania IT. Jest to dobre rozwiązanie, aby cała firma, nie tylko działy techniczne i informatyczne, dobrze współpracowała i potrafiła stworzyć produkt, który cechowałby się wysoką jakością pod wszelkimi względami.