Co jest zawarte w instrukcji przeciwpożarowej?

Specjaliści od informacji

Co jest zawarte w instrukcji przeciwpożarowej?

19 września 2019 Bezpieczeństwo 0

Obiekty, w których na co dzień mogą przebywać ludzie powinny być wyposażone w urządzenia oraz instalacje, które zapewnią bezpieczeństwo osobom zgromadzonym w ich obszarze. Jednym z największych zagrożeń, które może dotyczyć osób zgromadzonych w budynku jest niewątpliwie pożar. Dotyczy to w szczególności dużych obszarów takich jak galerie handlowe, muzea czy instytucje publiczne.

Bezpieczeństwo pożarowe budynku

instrukcja bezpieczeństwa pożarowegoW miejscach tych na co dzień przebywa wiele osób co może być zagrożeniem w momencie wystąpienia otwartego ognia. Właśnie dlatego w każdym obiekcie powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, której celem jest ustanowienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym oraz porządkowym. Ze względu na znacznie dokument ten może być sporządzony jedynie przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie, kompetencje a co najważniejsze również uprawnienia. W niektórych obiektach instrukcja przeciwpożarowa jest dokumentem obligatoryjnym, który musi być stosowany. W innych natomiast jej sporządzenie i wdrożenie jest mocno rekomendowane jednak nie jest prawnie wymagane. Dokument ten zawiera między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, określenie jakie wyposażenie przeciwpożarowe powinno znaleźć się w obiekcie, sposoby postępowania w momencie wybuchu pożaru, sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, zakres i obowiązki jeśli chodzi o przeszkolenie pożarowe oraz wskazanie osób wykonujących instrukcje.

Jak widać dokument ten zawiera wiele istotnych aspektów w związku z czym powinien być wykonany przez osobę posiadającą bardzo duże doświadczenie w branży. Każdy budynek bowiem posiada swoją unikalną charakterystykę co musi być wzięte pod uwagę podczas rozważań i projektu. Jak widać na terenie budynków musi być przewidzianych wiele rozwiązań, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo osobom zgromadzonym w ich obszarze.