Integracyjny wyjazd w firmie

Specjaliści od informacji

Integracyjny wyjazd w firmie

1 czerwca 2018 Usługi 0

Jeśli prowadzimy firmę, w której bardzo wiele naszych działań zależy od pracowników i ich pracy zespołowej, będzie zależało nam na tym, by zespół był odpowiednio zbudowany i zintegrowany ze sobą. Będzie zależało nam na tym, by nasi pracownicy znali się e sobą nie tylko w przestrzeni firmy, ale również, by wiedzieli o sobie coś więcej, co pozwoli im lepiej się wzajemnie zrozumieć.

Integracja pracowników podczas wyjazdu

wyjazd firmowy integracyjnyCoraz modniejszym pomysłem na zintegrowanie pracowników staje się wyjazd firmowy integracyjny. Jest to wyjazd zorganizowany przez firmę lub zewnętrznego organizatora, któremu przedsiębiorca może powierzyć tego typu zadanie. Wyjazd ten najczęściej jest wycieczką w miejsce, które nie jest w żadnym aspekcie związane z firmą i przestrzenią biurową. Bardzo często wyjazdy integracyjne są organizowane jako wycieczki zagraniczne. Jeśli chodzi o ich finansowanie, w większości przedsiębiorstw są one pokrywane z budżetu firmy, w pozostałych przedsiębiorstwach pracownicy zobowiązani są pokryć w indywidualnym zakresie część kosztów. Wyjazd integracyjny nie ma mieć nic wspólnego z pracą i wykonywanymi w niej obowiązkami. Raczej nastawiony jest na rozrywkę i możliwość poznania się poza przestrzenią pracy. Jednocześnie jest to doskonała okazja do regeneracji sił i przygotowania się do nowych działań w firmie. Przede wszystkim jednak, wyjazd integracyjny – tak jak wskazuje sama nazwa – ma na celu zintegrowanie pracowników.

Aby odbywało się to w odpowiedni sposób, bardzo często na wycieczce pracownikom towarzyszy animator, który odgrywa rolę przewodnika wycieczki. Animator jest w stanie zorganizować grupie czas w sposób kreatywny i rozrywkowy, poruszając jednocześnie kwestie wzajemnego zapoznawania się poprzez różnorodne gry i zabawy lub aktywności zespołowe.