Różne rodzaje pomp ciepła

Warto wiedzieć, że koszty ogrzewania domu mogą zostać zmniejszone i to w bardzo dużym stopniu. Oprócz tego można także bardzo ułatwić ogrzewanie domu. Nie musi być to bardzo pracochłonne oraz kosztowne. Wszystko dzięki pompie ciepła. Jest to urządzenie, które będzie pobierało ciepło z otoczenia.

Pompa ciepła powietrze woda

Oto właśnie jest pierwsza pompa ciepła powietrze woda może pobierać ciepło, jak sama nazwa wskazuje z powietrza, z gruntu lub z innego miejsca, gdzie temperatura jest wyższa niż na powierzchni. Jest to bardzo dobre oraz rozsądne rozwiazanie. Do funkcjonowania takiej pompy potrzeba jest tylko i wyłącznie energia elektryczna. Warto wiedzieć, że istnieją różne rodzaje pomp ciepła. Różnią się one przede wszystkim rodzajem i możliwościami pozyskiwania ciepła oraz przekazywania tego ciepła do pomieszczeń. Pierwszym typem pompy są pompy solanka/woda.
Pobierają one ciepło z ziemi za pomocą wymiennika gruntowego. W wymienniku tym krąży solanka. Pośredniczy ona w wymianie ciepła pomiędzy gruntem a czynnikiem roboczym pompy. Jeśli chodzi o ciepło ze skraplacza to ogrzewa ono wodę, która zasila całą instalację centralnego ogrzewania. Innym rodzajem pomp są pompy bezpośrednie parowanie. Tutaj wymiennik ciepła jest parownikiem pompy. Instalacja grzewcza jest natomiast skraplaczem. Nie ma tam żadnego płynu, który uczestniczyłby w wymianie ciepła. Efektywność tej pompy dzięki temu jest bardzo wysoka. Trzeci typ pomp to pompy bezpośredniego skraplania.
Gruntowe wymienniki ciepła są jednocześnie parownikiem pompy. Instalacja grzewcza jest tutaj skraplaczem. Nie ma tutaj także żadnego płynu, który pośredniczyłby w wymianie. Kolejnym rodzajem pomp są pompy woda. Tutaj parownik pompy ogrzewany jest za pomocą wody, która jest czerpana ze studni lub z jakiegoś jeziora, jeśli takie mamy w pobliżu. Ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę, która zasila instalację centralnego ogrzewania. Istnieją także pompy powietrzne. W tym przypadku parownik pompy jest ogrzewany powietrzem.

Ciepło, które wpływa do skraplacza ogrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń. Wszystko dzieje się za pomocą wentylatora. Istnieją także pompy woda/powietrze. W tym przypadku parownik ogrzewany jest wodą, a ciepło ogrzewa powietrze, które nawiewane jest do pomieszczeń za pomocą wentylatora.