Systemy usuwające chlor z wody

Specjaliści od informacji

Systemy usuwające chlor z wody

4 października 2018 Przemysł i produkcja 0

Jedną z głównych niedogodności mieszkańców dużych miast jest chlorowana woda nienadająca się do bezpośredniego spożycia. Dlatego wiele wspólnot mieszkaniowych oraz wodociągów decyduje się na instalację specjalnych urządzeń, których zadaniem jest usunięcie chloru za pomocą systemu elektrolizy. Jest to proces wykorzystujący prąd elektryczny do prawidłowego działania. 

Zasada działania elektrolizy chloru

systemy elektrolizy chloruElektroliza jest stosunkowo prostym zabiegiem i wymaga umieszczenia w wodzie dwóch elektrod wytwarzających stały prąd elektryczny, którego zadaniem jest oddzielenie jonów chloru dzięki czemu przechodzą do stanu cząsteczkowego Cl2. Mówiąc inaczej systemy elektrolizy chloru działają dzięki nieustającemu wymuszonemu obiegowi jonów do elektrod. Zanurzone są one w wodzie i przykładany jest do niech prąd elektryczny o odpowiednim napięciu. Każda ze wcześniej zanurzonych elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Obecnie elektroliza jest zabiegiem stosowanym szeroko na skalę przemysłową. Dzięki niej używana woda zostaje pozbawiona chloru, to natomiast sprawia, że staję się w pełni przydatna do spożycia. Maszyny wytwarzające proces elektrolizy podłączane są często do obiegów wody w nowo budowanych budynkach mieszkalnych gdzie istnieje ryzyko chlorowanej wody. Działają w bardzo szybki sposób odchlorowując wodę w bardzo szybki sposób. Powodują uczucie tak zwanej miękkiej wody. Są to wyspecjalizowane urządzenia sterowane komputerowo. 

Stosowanie urządzeń wykorzystujących proces elektrolizy chlory jest coraz bardziej powszechne. Dzięki nim możemy cieszyć się czystą wodą w pełni przydatną do spożycia lub wykorzystywania w przemyśle spożywczym. Chlor wydzielany w ten sposób osadza się na węglowych elektrodach, które regularnie należy wymieniać.